Karina Calhoun

  • 5' 9"
  • Blonde
  • Blue
  • 2
  • 32"
  • 25"
  • 35"
  • C
  • 10