Jai Kalwani

  • 6' 0"
  • Black
  • Black
  • 38R
  • 15"
  • 32"
  • 30"
  • 34"
  • 10.5